Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хөдөлмөр эрхэлж, өрхийн амжиргаагаа дээшлүүлэх

🕔2014-06-02

      ...

Цааш нь унших

ОНОТХҮ-г үзүүлэх сонгон шалгаруулалтанд тэнцэж НХҮЕГ-аас зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан байгууллагын мэдээлэл

🕔2014-06-02

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

Үйлчилгээний төрөл

...

Цааш нь унших

1. Гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээнд хамруулах:

🕔2014-06-02

Гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээ гэж төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй, бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд...

Цааш нь унших

1. Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах:

🕔2014-06-02

Өдрийн үйлчилгээ гэж ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх болон хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн эрхийн хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Цааш нь унших

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ:

🕔2014-06-02

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ нь хохирогчийг хүлээн авснаас эхлэн 1 долоо хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаанд тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхүл хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч, түүний бага...

Цааш нь унших