Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

🕔2014-04-01


Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

        Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй дараах иргэнд сар бүр олгоно. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт дараах иргэд...

Цааш нь унших

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

🕔2014-04-01

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж нь дараах төрлүүдтэй.  

Үүнд:

1.     Асаргааны тэтгэмж

2.     Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж

3.     Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

4.    ...

Цааш нь унших