Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх салбар хорооны гишүүдэд Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулга сургалт зохион байгууллаа

🕔2016-06-10

Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн салбар хорооны гишүүд, хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд зорилтот өрхийн хөгжлийн үнэлгээ хийх, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх...

Цааш нь унших

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрх иргэнд сургалт зохион байгууллаа.

🕔2014-12-15

Хүнсний эрхийн бичгийн...

Цааш нь унших

Хэлтсийн нийт мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

🕔2014-11-19

“2014 оны үйл...

Цааш нь унших