Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ ТУСЛАМЖУУД :

🕔2014-06-30

Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар...

Цааш нь унших

Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүдэ

🕔2014-04-01

Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд

Хараагүй хүний брайлын үсгээр бичсэн захидал, ил захидал, брайль хэвлэл 10 кг хүртэлх илгээмжийг дотоодод үнэ төлбөргүй явуулж, хараагүй хүний зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж, материал...

Цааш нь унших