Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

ПРОТЕЗ ОРТОПЕД ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ

🕔2014-06-30

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.2-5.1.4-т заасан хөнгөлөлтөд хамрагдах протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгсэл гэдэгт дараах зүйлсийг хамруулна.

ПРОТЕЗ:  сүүж –түнхний үе, өвдөгний үе, шагайн үе, сүүж-түнх, дунд...

Цааш нь унших