Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

1. Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах:

🕔2014-06-02

Өдрийн үйлчилгээ гэж ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх болон хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн эрхийн хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Цааш нь унших

🕔2014-04-01

Өдрийн үйлчилгээ:

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйлчилгээ

Бүрдүүлэх материал: