Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ:

🕔2014-06-02

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ нь хохирогчийг хүлээн авснаас эхлэн 1 долоо хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаанд тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхүл хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч, түүний бага...

Цааш нь унших

🕔2014-04-01

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ:

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ нь хохирогчийг хүлээн авснаас эхлэн 1 долоо хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаанд тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхүл хүчирхийлэлд өртөх...

Цааш нь унших