Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

🕔2015-01-09

НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

  1. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
  2. Засгийн Газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
  3. Авлигын эсрэг хууль
  4. Төрийн байгууллагуудын цахим хуудсанд...

    Цааш нь унших

Баримт бичиг, өргөдөл гомдол хүлээх авах, хянах, шийдвэрлэх журам

🕔2014-05-29

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. Тус хэлтэст иргэд,байгууллагаас ирүүлсэн баримт бичиг, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, албан хэрэг хөтлөлтийн зарим ажиллагааг боловсронгуй болгоход энэхүү журмын зорилго оршино.
  2. ...

    Цааш нь унших

САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ

🕔2014-05-28

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журам нь НХҮХ-ийн  мэргэжилтнүүд  болон  ажилтнуудын аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэлийг эрт илрүүлэн, засч залруулах, давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх, халамжийн үйлчилгээний ээлтэй орчныг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын...

Цааш нь унших

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ

🕔2014-05-25

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд (цаашид “төсвийн байгууллага” гэх)-ийн батлагдсан...

Цааш нь унших