Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС НЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

🕔2017-06-07

  1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомж,арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих,мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  2. Нийт ажлын байр, шинээр бий болсон, байхгүй болсон болон сул чөлөөтэй ажлын...

    Цааш нь унших