Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Захиргаа хяналтын хэлтэс

🕔2017-06-07

Захиргаа хяналтын хэлтсийн дарга нь хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад мэргэжил арга зүйн, удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйчилгээний чанар хүртээмжид хяналт шинжилгээ...

Цааш нь унших

Нийгмийн халамжийн хэлтэс

🕔2017-06-07

Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг хэлбэрэлтгүй дээшлүүлэхтэй холбоотой асуудлаар санал зөвлөмж боловсруулан удирдлагад танилцуулж,...

Цааш нь унших

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС НЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

🕔2017-06-07

  1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомж,арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих,мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  2. Нийт ажлын байр, шинээр бий болсон, байхгүй болсон болон сул чөлөөтэй ажлын...

    Цааш нь унших