Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

АРХАНГАЙ АЙМАГТ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР КОМИСС АЖИЛЛАЖ БАЙНА

🕔2017-02-23

Архангай аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс нь аймгийн Засаг даргын 2014 оны 03 сарын 17-ны а/144 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан. Салбар комиссын зорилго нь...

Цааш нь унших

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ба үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

🕔2014-08-06

1. Бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй дүлий, одой иргэн болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол...

Цааш нь унших

АХМАД НАСТНЫ ЭРХ

🕔2014-08-06

Ахмад настан гэж хэн вэ?

Олон улсын баримт бичгүүдэд ахмад настан гэсэн нэр томьёог янз бүрээр бичдэг хэдий ч НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас баталсан Насжилтын талаарх тунхаглал, Ахмад настай хүмүүсийн талаарх...

Цааш нь унших

Гэр бүлийн өдөр

🕔2014-05-24

Цааш нь унших

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

🕔2014-04-21

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Мянганы дээд хэмжээний уулзалтаас XXI зуунд дэлхий нийтээрээ хөгжлийн төлөө хамтран ажиллахаа илэрхийлж "Мянганы тунхаглал" болон "Мянганы хөгжлийн зорилт"-уудыг баталлаа. Энэхүү...

Цааш нь унших