Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Унааны зардлын хөнгөлөлт

🕔2017-06-14

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД БОЛОН ТҮҮНИЙ АСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛЬД ИРЖ, ОЧИХ УНААНЫ ЗАРДЛЫГ ЖИЛД НЭГ УДАА ХӨНГӨЛӨХ, ЭСХҮЛ АВТОБУСААР ҮЙЛЧИЛНЭ.

А. Энэхүү хөнгөлөлтөд хөдөө орон...

Цааш нь унших

Түлшний хөнгөлөлт

🕔2017-06-14

БҮРЭН ХАРААГҮЙ, ХЭЛГҮЙ, ДҮЛИЙ ОДОЙ ИРГЭН БОЛОН БАЙНГЫН АСАРГАА ШААРДЛАГАТАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА АЛДСАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ОРОН СУУЦНЫ ТӨЛӨХӨД, ХЭРЭВ НИЙТИЙН ХАЛААЛТГҮЙ СУУЦ, ГЭРТ АМЬДАРДАГ БОЛ...

Цааш нь унших

ПРОТЕЗ ОРТОПЕД ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ

🕔2014-06-30

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.2-5.1.4-т заасан хөнгөлөлтөд хамрагдах протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгсэл гэдэгт дараах зүйлсийг хамруулна.

ПРОТЕЗ:  сүүж –түнхний үе, өвдөгний үе, шагайн үе, сүүж-түнх, дунд...

Цааш нь унших

БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ ТУСЛАМЖУУД :

🕔2014-06-30

Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар...

Цааш нь унших

Түлшний үнийн хөнгөлөлтийн тухай

🕔2014-04-01

Цааш нь унших