Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээ

Үзсэн : 34

Зураг

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлээ оновчтой зөв сонгох, ажил амьдралын карьераа удирдан чиглүүлэхийн тулд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, цаг үеийнхээ шаардлагад нийцүүлэхэд оршино.

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээний төрлүүд

}Ажил мэргэжлийнталаарх мэдээлэл, зөвлөгөө

}Ажил мэргэжлийн боловсрол

}Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

}Ажилд зуучлах үйлчилгээ

}Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

}Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтын мэдээлэл, зөвлөгөө

}Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд

}Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ, мэдээллээр хангах

}Ажлын байрны талаарх мэдээ, мэдээлэл өгөх

Зөвлөх үйлчилгээний хэлбэрүүд

Хамрах хүрээ

 • 1.ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид
 • 2.Их дээд сургуулийн оюутан залуус, төгсөгчид
 • 3.Ажилгүй иргэд
 • 4.Гадаадад ажиллаж, сурч байгаад ирэгсэд
 • 5.Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсэд
 • 6.35-аас дээш насны иргэд
 • 7.Цэргээс халагдсан иргэд
 • 8.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
 • 9.Эмзэг болон эрсдэлтэй бүлгийн иргэд
 • 10.Хорих ангиас суллагдсан иргэд
 • 11.Асрамжийн газраас гарсан иргэд
 • 12.Сургууль завсардсан хүүхдүүд

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг

Хаяг: Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазрын 3 давхар 303 тоот өрөө

Цахим хаяг: http://arkhangai.hudulmur-halamj.gov.mn/

Утас: 70333748, 99937031

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар