Ажлаасаа чөлөөлөгдсөн иргэн ажилгүйдлийн тэтгэмжээ хэрхэн авах вэ?

Үзсэн : 27

Зураг

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх дараах тохиолдолд үүснэ.

  • 1.Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 9 сард тасралтгүй төлсөн нөхцөлд
  • 2.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 12 сар төлсөн нөхцөлд дахин үүснэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсээс ажлаасаа чөлөөлөгдсөн иргэнд ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тодорхойлолт олгох үйлчилгээ

Ажлаасаа чөлөөөлөгдсөн иргэн ажилгүйдлийн тэтгэмж авахэрх үүссэн тохиолдолд бүртгэлжүүлж тодорхойлолт олгоход бүрдүүлэх бичиг баримт

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд авч ирэх баримт бичиг

1

ХЗЗ-2 маягтбөглөх

Хэлтсээс авах /батлагдсан маягтаар/

2

Иргэний үнэмлэх

Хуулбар

3

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Хуулбар

4

Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал

Хуулбар


Жич: Ажлаасаа чөлөөлөгдсөн иргэнтушаал гарсанаас хойш 14 хоногийн дотор

ХХҮГ-ийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст хандаж тодорхойлолтоо авна уу?

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж олгоход бүрдүүлэх бичиг баримт

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд

Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг

1

Тэтгэмж олгохыг хүссэн өргөдөл (ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор материалыг ХХҮГ-т өгөх)

Өөрөө бичнэ

/батлагдсан маягтаар/

Байхгүй

2

Иргэний үнэмлэхний хуулбар (эх хувийн хамт)

Канон

Иргэний үнэмлэхийн эх хувь

3

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Тухайн иргэнд байна

4

Ажлаас ÷ºëººëñºí ажил олгогчийн шийдвэр

Ажил олгогч

Байхгүй

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 14 хоног