Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх жижиг зээл олгоно.

Үзсэн : 72

Зураг

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээлийг бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид арилжааны банкаар дамжуулан олгоно.
Иргэн бусадтай хамтран нөхөрлөл, хоршоо, 8-10 гишүүнтэй бүлэг байгуулж аж ахуй эрхлэх санаачлагыг дэмжинэ.
Жижиг зээлийг 24 сарын хугацаатай олгоно. Жижиг зээлийн хэмжээ иргэнд 10.0 сая хүртэл, иргэдийн бүлэгт нэг гишүүнд 2.0 сая хүртэл, аж ахуйн нэгжид 20.0 сая хүртэл төгрөг, сарын 0.7 хувийн хүүтэй, жилийн 8.4 хувийн хүүтэй байна.
Ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
1. Хүрэх үр дүн, зорилт тодорхой байх
2. Ажиллах хүч, техник, тоног төхөөрөмжийн нөөц, боломж болон үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, орчныг сайтар тооцсон байх
3. Төслийн хүрээнд орон нутгийн онцлог, давуу талд түшиглэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл эрхлэхээр төлөвлөсөн байх
4. Төслийн хүрээнд байнгын ажлын байр бий болгож, цаашид хадгалах боломжтой байх
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн жижиг зээл хүссэн өргөдөл, төслийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс 2017 оны 07 дугаар сарын 6-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна.
Хаяг: Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазрын 3 давхарт 302 тоот өрөө
Утас: 70333748