Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны нээлтийн арга хэмжээ боллоо.

Үзсэн : 111

Зураг

Жил бүрийн 4 дүгээр сарыг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян” болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай.

Аймгийн Засаг даргын2017 оны 3 дугаар сары 21-ны өдрийн а/102 тоот захирамжаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулан байгуулж, сарын аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Энэ жилийн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян -2017” аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, олон нийтэд сурталчлах, ажил олгогчид болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах зэрэг шинэлэг, үр нөлөөтэй арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөлөө.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг 2017 оны 04 сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд 41 байгууллагын 270 гаруй ажилтан албан хаагчдын төлөөлөл оролцлоо. Архангай аймгийнХөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Эрүүл мэндийн газар, Эүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Онцгой байдлын газраас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.