Төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Үзсэн : 111

Зураг

Төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх уулзалт хэлэлцүүлгийг 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөрзохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэгт хувийн хэвшлийн 30 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, эзэд, Архангай МСҮТөв, Булган МСҮТөв, Гурван тамир МСҮТөв, Дэд бүтэц хангай МСҮТөвүүдийн захирал, түншлэлийн асуудал хариуцсан ажилтнууд оролцож, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй ажил мэргэжил, орон нутагт хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, ажил олгогчдод тулгамдаж буй асуудлаарярилцаж, цаашид ажил олгогчид Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл өглөө.