2017 онд хэрэгжих Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ боллоо.

Үзсэн : 104

Зураг

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазартай хамтран Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн нээлтийн арга хэмжээг 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд зохион байгууллаа. Нээлтийн арга хэмжээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Д.Мөнхбат, Эрдэнэбулган сумын Засаг дарга Ж.Гурвантамир, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Ш.Энхжаргал, Хот тохижилт төлөвлөлт, НААҮГазрынорлогч дарга Г.Одсүрэн нар мэдээлэл хийлээ. Нээлтийн арга хэмжээг Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс шинэчлэн баталсан 2017 онд хэрэгжих Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг иргэдэд сурталчлах, ил тод нээлттэй мэдээлэх, зөвлөгөө өгөх зорилгоор зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн нээлтэнд Эрдэнэбулган сумын 200 гаруй иргэд идэвхтэй оролцож, иргэдийн сонирхсон асуултад холбогдох мэргэжилтнүүд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгсөн. Мөн 2016 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлд хамрагдаж төслөө амжилттай хэрэгжүүлсэн иргэдэд өргөмжлөл гардуулж урамшууллаа.