Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн салбар хороо байгууллагдлаа.

Үзсэн : 360

Зураг

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор "Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн салбар хороог байгуулж, 2016-2020 онд хөтөлбөрт хамрагдах зорилтот өрхийн тоог батлуулж, 2016 онд зарцуулах үйл ажиллагааны төсвийг орон нутгийн төсөвт багтаан батлуулав.

83eb15c053-ith-togtool