Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Архангай аймгийн ХХҮГ-ийн харъяа Шивэрт дэх ахмадын амралт

🕔2015-05-19

Цааш нь унших

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ба үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

🕔2014-08-06

1. Бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй дүлий, одой иргэн болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол...

Цааш нь унших

АМРАЛТ, СУВИЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

🕔2014-12-01

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

2014 онд ахмадын зориулалттай амралт сувилалын газрын сонгон шалгаруулалтанд оролцох өөрийн аймгийн Хасу-Шивэрт, Хасу-Манал-Ар, Сувд зэрэг сувилалд үнэлгээ хийж зургаар баталгаажуулан, тодорхойлолтыг НХҮЕГ-т хүргүүлснээр “Бор талын...

Цааш нь унших

2017 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 6 хөтөлбөр хэрэгжинэ.

🕔2017-02-13

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017 онд “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”,”Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”,

“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй...

Цааш нь унших

Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн салбар хороо байгууллагдлаа.

🕔2016-05-11

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор "Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн салбар хороог байгуулж, 2016-2020 онд хөтөлбөрт хамрагдах...

Цааш нь унших